مجوز سند

 

اعطای مجوز فعالیت سامانه ویدئو درخواستی موسسه فرهنگی و هنری قرن 21 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 1396/11/01 .