شکایات

 کاربر گرامی

شما می توانید شکایات احتمالی خود را از 4 روش با ما در میان بگذارید :

     ارسال متن شکایت خود به آدرس ایمیل : Rc@film21.ir

     تماس با شماره تلفن های مندرج در قسمت اطلاعات تماس صفحه اصلی وب پرتال

     ارسال فکس به شماره ی  مندرج در قسمت اطلاعات تماس صفحه اصلی وب پرتال

     ارسال پیامک به شماره 30008821 به همراه موضوع شکایت

توجه داشته باشید فقط شکایاتی که با اطلاعات موثق تکمیل و ارسال شده باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت .