نظرات و پیشنهادات

از کاربران گرامی دعوت می شود تا با درج نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده ی خود ، این مجموعه را در راستای بهبود کیفیت و ارتقاء سطح کیفی خدمات رسانی یاری نمایند .

پل ارتباطی ما با شما همراهان همیشگی : 

     ارسال نظرات ، پیشنهادات و انتقادات به آدرس ایمیل : Info@film21.ir

     تماس با شماره تلفن های مندرج در قسمت اطلاعات تماس صفحه اصلی وب پرتال و اعلام نظرات ، پیشنهادات و انتقادات

     ارسال فکس به شماره ی  مندرج در قسمت اطلاعات تماس صفحه اصلی وب پرتال و اعلام نظرات ، پیشنهادات و انتقادات

     ارسال پیامک به شماره 30008821 و اعلام نظرات ، پیشنهادات و انتقادات